Nam możesz zaufać

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, sporządzamy opinie i raporty z przeprowadzonych audytów. Celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na ocenę przez audytora, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami, dotyczącymi realizacji projektu i uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane oraz wydanie opinii audytora w tym zakresie.

 

W trakcie przeprowadzania audytu weryfikujemy:
- czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
- czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.

 

Audyt unijny ma na celu:

  • Sprawdzenie czy poniesione wydatki są zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów.
  • Ocenę prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontrolą.
  • Ocenę prawidłowości ujęcia poniesionych i rozliczonych wydatków kwalifikowanych za wykonane usługi, zakupione towary i środki trwałe, koszty wynagrodzeń i inne wydatki na podstawie analizy ryzyka.
  • Sprawdzenie poprawności stosowanych procedur w ramach dokonywanych zamówień towarów i usług oraz poprawności zawartych umów.
  • Sprawdzenie działania systemów kontroli wewnętrznej związanych m.in. z procedurami zamówień publicznych, akceptacji wydatków.
  • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu.
  • Stwierdzenie, czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie.

 

Audyt zewnętrzny projektów unijnych powinien opierać się na wynikach analizy ryzyka. Podczas realizacji audytu weryfikowana jest próbka ogółem poniesionych wydatków kwalifikowanych. Mając na uwadze, że celem badania wyrywkowego jest wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji, istotny jest dobór tej próby w taki sposób, by była reprezentatywna.

 

Zakres audytu, który zleca Beneficjent, powinien zostać przedstawiony w zaproszeniu do złożenia oferty - przy czym jest on bezpośrednio związany z właściwą wyceną usługi.

 

Konieczność certyfikowania wydatków poniesionych na realizację projektów, systemów księgowych i kontroli wewnętrznej jak również dokumentacji rozliczeniowej powoduje przeprowadzenie audytów zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów unijnych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzania takich badań w zakresie wszystkich programów operacyjnych i programów ramowych.

 

Zapraszamy do współpracy oraz do złożenia oferty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

 

AB AUDYT Artur Bołdak

 

ul. Zielony Zakątek 46

 

15-523 Białystok-Grabówka

   

 

+48 691 511 391

   

 

biuro@abaudyt.pl

 

  Kontakt z nami: +48 691 511 391 

 newsletter

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili. Podanie e-mail oznacza akceptację regulaminu newslettera.

COPYRIGHT © 2024 AB - AUDYT