Nam możesz zaufać

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – biuletynu elektronicznego wydawanego przez AB Audyt.

 

1. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).

2. Newsletter jest bezpłatny.

3. W celu otrzymywania Newslettera użytkownik powinien:

 

  • dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.abaudyt.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • aktywować przycisk „Zapisz się”,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

4. Z chwilą kliknięcia przycisku "Zapisz się"o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

5. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera AB Audyt zaprzestają przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Newslettera.

6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

7. AB Audyt oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim. Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące czynności:

 

Działając na podstawie art. 172 w związku z art. 174 ustawy z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2004 r. poz. 243 z późn. zm.) wyrażam zgodę na używanie przez AB Audyt telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputer, telefon, urządzenia mobilne, podłączone do sieci) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego tj. przesyłania i/lub prezentowania informacji handlowej dotyczącej usług świadczonych przez AB Audyt.

Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej usług świadczonych przez AB Audyt w szczególności w postaci newsletterów, ofert realizacji usług itp.

Kontakt

 

AB AUDYT Artur Bołdak

 

ul. Zielony Zakątek 46

 

15-523 Białystok-Grabówka

   

 

+48 691 511 391

   

 

biuro@abaudyt.pl

 

  Kontakt z nami: +48 691 511 391 

 newsletter

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili. Podanie e-mail oznacza akceptację regulaminu newslettera.

COPYRIGHT © 2024 AB - AUDYT