Nam możesz zaufać

Polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów prawa podatkowego, co w razie wykrycia nieprawidłowości pozwoli uniknąć sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

 

Przeprowadzając audyt / przegląd podatkowy bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • sprawdzamy prawidłowości kwalifikowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem właściwych ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • badamy prawidłowości danych, m.in. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem.

 

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

 

Wynikiem audytu podatkowego jest raport, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

AB AUDYT Artur Bołdak

 

ul. Zielony Zakątek 46

 

15-523 Białystok-Grabówka

   

 

+48 691 511 391

   

 

biuro@abaudyt.pl

 

  Kontakt z nami: +48 691 511 391 

 newsletter

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili. Podanie e-mail oznacza akceptację regulaminu newslettera.

COPYRIGHT © 2024 AB - AUDYT